Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
4%
HP EliteBook Folio 9480m

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/250Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,400,000₫

7,700,000₫

3%
HP EliteBook Folio 9480m

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/8G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,350,000₫

8,650,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i5 - 4200U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,100,000₫

3%
HP EliteBook Folio 9480m

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/SSD 256Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,400,000₫

8,700,000₫

HP EliteBook Folio 9470m

Core i5 - 3427U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,200,000₫

HP EliteBook Folio 9470m

Core i5 - 3427U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,100,000₫

7%
HP EliteBook Folio 9470m

HP EliteBook Folio 9470m

Core i7 - 3667U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,800,000₫

7,300,000₫

7%
HP EliteBook Folio 9470m

HP EliteBook Folio 9470m

Core i7 - 3667U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,700,000₫

7,200,000₫

3%
HP EliteBook Folio 9480m

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/8G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,450,000₫

8,750,000₫

4%
HP EliteBook Folio 9480m

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,900,000₫

8,200,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i5 - 4200U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,000,000₫

4%
HP EliteBook Folio 9480m

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,000,000₫

8,300,000₫